Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

 • Türk aydınlatma sektörünü yurt içinde ve yurt dışında en etkili şekilde tanıtmak.
 • Üyelerini dünya standartlarına uygun üretimler yapmaya teşvik etmek ve destekler sunmak.
 • Üyelerini yurt içi ve yurt dışı fuarlar konusunda bilgilendirmek ve aydınlatma ihracatının geliştirilmesi amacıyla ilgili fuarlara katılım organizasyonları yapmak.
 • Dernek üyeleri arasında mesleki ve sosyal dayanışmayı geliştirmek.
 • Aydınlatma sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağının yetiştirilmesi için ilgili kurumlar ile işbirliği yapmak ve destek sunmak.

Bunları gerçekleştirmek için AYDSİAD

 • Seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar düzenler, sergiler açar.
 • Sektördeki gelişmeleri ve yenilikleri uluslararası düzeyde izleyerek üyelerine bilgi verir.
 • Yurt içinde ve yurt dışında sektörü tanıtan dergi, bülten, broşür ve katalog yayımlar.
 • Yurt içinde ve yurt dışında yapılan fuar organizasyonlarına iştirak eder, destek olur, üyelerini yönlendirir.
 • Elektronik ortamda gerekli iletişim olanağını sağlar. Üyelerin bu olanaktan yararlanarak haberleşmelerinde aracı olur.
 • Yurt dışından ve yurt içinden gelebilecek olan mal talep duyurularını yayınlayarak üyelerine e-ticaret olanağı yaratır.

Yurt içinde diğer dernekler ve üst kuruluşlarla işbirliği yapar. Ortak amacı gerçekleştirmek için platform oluşturabilir, derneklerin oluşturdukları tüzel kişiliği bulunan federasyonlara veya konfederasyonlara katılabilir.

Dernek üyelerinin tümünü veya bir kısmını ilgilendiren konularda, idari ve kazai merciler nezdinde girişimlerde bulunur.

AYDSİAD Üyeliği

Aydınlatma Sanayici ve İş Adamları Derneği’ne üye olma koşulları ve üyelik formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Haberler

Yayınlar

Menü